Về chúng tôi DAVICHAT
DAVICHAT - Mạng xã hội Việt Nam

Kết nối mọi thứ

Đổi mới cách chúng ta kết nối cho một ngày mai tốt hơn.

DvChat mơ ước tạo ra một thế giới thoải mái và thú vị hơn bằng cách đổi mới cách chúng ta kết nối.

Tôi tin rằng chúng ta có thể làm cho ngày mai tốt hơn bằng cách khám phá các cách để tăng cường kết nối giữa các cá nhân và tăng cường kết nối giữa con người và công nghệ.